Nowa platforma dla przesiewowych badań prenatalnych - nieinwazyjnych

Analizator biochemiczny DELFIA Xpress znajduje zastosowanie w małych i średnich laboratoriach. Posiada on certyfikat Fetal Medicine Foundation i jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Szybkie wykonywanie oznaczeń w połączeniu z możliwością dodawania nowych próbek pozwala na pracę w trybie OSCAR. Wszystkie odczynniki stosowane podczas procedury oznaczania posiadają kody paskowe, zapewniając pełną identyfikację wykonanych badań, zgodnie z zasadami GLP. Analizator przeznaczony jest wyłącznie do przesiewowych badań prenatalnych.

1-szy trymestr:

 • PAPP-A
 • Free hCGb
 • PLGF

2-gi trymestr:

 • Free hCGb
 • hAFP
 • uE3
 • hCG

W zależności od strategii prowadzonych przesiewowych badań prenatalnych DELFIA Xpress umożliwia wykonanie oznaczeń zarówno w 1-szym jak również w 2-gim trymestrze ciąży. Dodatkowo możliwość wykonania testu PLGF ( Placental Growth Factor ) umożliwia, już w 1-szym trymestrze ciąży, wykrycie zagrożenia preeklampsją.

 • Technologia DELFIA oparta jest na fluorescencji opóźnionej w czasie
 • Wyniki uzyskuje się już po 30 minutach
 • Przepustowość wynosi 40 wyników/godzinę
 • Małe objętości próbek

Oferujemy również pełną bazę danych pacjentów wraz z modułem wyliczania ryzyka wystąpienia wad genetycznych.