ODWROTNA HYBRYDYZACJA

 

Testy StripAssays®  oparte są na odwrotnej hybrydyzacji produktów po reakcji PCR. StripAssay oferują do 48 unieruchomionych sond do alleli niezmutowanych oraz z mutacjami. Testy charakteryzujące się dużą dokładnością i niezawodnością. Test jest gotowy do użycia.

ViennaLab oferuje testy do badań w kierunku chorób układu krążenia, talasemii, rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej, hamachromatoz, choroby Gauchera, Alzheimera, nietolerancji laktozy i fruktozy, wrodzonego przerostu nadnerczy, mukowiscydozy, mutacji w genach KRAS, BRAF i innych.

Etapy wykonania testu:

1. Izolacja genomowego DNA z płynów ustrojowych, tkanek lub komórek.

2. Amplifikacja metodą multipleksowego PCR określonych sekwencji DNA przy jednoczesnym znakowaniu biotyną.

3.  Precyzyjna selektywna hybrydyzacja określonych sekwencji na StripAssay®.

4. Wykrywanie i identyfikacja hybrydyzowanych sekwencji (warianty) za pośrednictwem alkalicznej fosfatazy sprzężonej ze streptawidyną.

5. Interpretacja wyników.

Oferowane testy:

ObszarProduktNr kat.Cert.IlośćAplikacje
Wrodzony przerost nadnerczyCAH StripAssay®4-380CE/IVD20TestsTest wykrywający 11 mutacji CYP21A2
MukowiscydozaCF StripAssay®4-410CE/IVD10TestsWykrywa 34 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® TUR4-420CE/IVD10 TestsWykrywa 24 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® GER4-430CE/IVD10 TestsWykrywa 31 częstychmutacji CFTR
Rodzinna gorączka śródziemnomorskaFMF StripAssay®4-230CE/IVD20TestsWykrywa 12 mutacji genu MEFV
FMF-SAA1 StripAssay®4-390CE/IVD20 Tests Wykrywa 12 mutacji genu MEFV oraz genotypy SAA1 1.1, 1.3 i 1.5
Choroba GaucheraGaucher Disease StripAssay®4-250CE/IVD20TestsWykrywa 8 mutacji i dwa rekombinowane allele w genie glukocerebrozydazy (GBA)
Predyspozycje genetyczneHLA-B27 StripAssay®4-320CE/IVD20TestsWykrywa wszystkie podtypy HLA-B27 istotne w kontekście chorób
  HemachromatozaHaemochromatosis StripAssay®A4-220CE/IVD20TestsWykrywa 18 mutacji: dwanaście mutacji HFE, cztery mutacje TFR2 i dwie mutacje FPN1
Haemochromatosis StripAssay®B4-210CE/IVD20 TestsWykrywa 3 mutacje genu HFE: C282Y, H63D, S65C
                        Pharmacogenetics (PGX)&OncologyBRAF StripAssay®5-570CE/IVD20TestsUltraczułe wykrywanie mutacji BRAF V600E
BRAF600/601 StripAssay®5-560CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 9 mutacji BRAF w kodonach 600 i 601
EGFRXL StripAssay®5-630CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 30 mutacji EGFR w eksonach 18/19/20/21
FCGR StripAssay®5-670CE/IVD20 TestsWykrywawarianty alleliczne Fcgamma-receptora 2A(H131R) oraz 3A (F158V) związane z odpowiedzią naleczenie przeciwciałami IgG
KRAS StripAssay®5-590CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12 i 13
KRAS-BRAF StripAssay®5-580CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12/13 oraz mutacji BRAF V600E
KRASXL StripAssay®5-680CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 29 mutacji KRAS w kodonach 12/13/59/60/61/117/146
NRASXL StripAssay®5-620CE/IVD20 TestsUltraczułe wykrywanie 22 mutacji NRAS w kodonach 12/13/59/60/61/146
PGX-5FU StripAssay®4-720CE/IVD20 TestsWykrywa wariant allelu DPD IVS14+1 G>A związany z toksycznością leczenia 5-FU
PGX-CYP2C19 StripAssay®4-750CE/IVD20 TestsTest wykrywający warianty CYP2C19 *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 i *17
PGX-CYP2D6 StripAssay®4-760CE/IVD20 TestsTest wykrywający warianty CYP2D6 *3, *4 i *6
PGX-HIV StripAssay®4-710CE/IVD20 TestsTest wykrywający genotypy związane z odpowiedzią na wysoce aktywną terapię antyretrowirusową (HAART) w zakażeniu wirusem HIV
PGX-Thrombo StripAssay®4-730CE/IVD20 TestsTest wykrywający warianty CYP2C9iV KORC1 związane z zapotrzebowaniem na dawki leków przeciwzakrzepowych (Coumadin®, Marcumar®,Sintrom®)
PGX-TPMT StripAssay®4-740CE/IVD20 TestsWykrywanie wariantów alleli TPMT *2, *3A, *3B i *3C związanych z odpowiedzią na leczenie tiopuryną
Talasemiaα-Globin StripAssay®4-160CE/IVD10TestsWykrywa 21 częstych mutacji genu α-globiny
β-Globin StripAssay®MED4-130CE/IVD20 TestsWykrywa22mutacjeobejmujące>90% wad β-globinywy stępujących w krajach śródziemnomorskich
β-Globin StripAssay®IME4-140CE/IVD20 TestsWykrywa 22 mutacje obejmujące>90% wad β-globiny występujących w krajach Bliskiego Wschodu oraz w Indiach
β-Globin StripAssay®SEA4-150CE/IVD20 TestsWykrywa 22 mutacje obejmując e>90% wad β-globiny występujących w krajach Azji Południowo-Wschodniej
β-ThalModifier StripAssay®4-170CE/IVD20 TestsTest wykrywający 5 polimorfizmów związanych ze stopniem ciężkości              β-talasemii
SerwisStripAssay® Confimati onServiceCS-042Usługa optymalizacji metodyki StripAssay® i monitorowania jej efektywności