Testy RealTime PCR

 

Jednoetapowy test rtPCR do bardzo czułego wykrywania SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 to jednoniciowy wirus RNA atakujący układ oddechowy, który pojawił się pod koniec 2019 r. W ciągu dwóch miesięcy wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a choroba wywołana koronawirusem 2019 (COVID-19) została ogłoszona pandemią przez WHO w marcu 2020.

Chociaż kilka krajów tymczasowo zmniejszyło liczbę codziennych nowych przypadków, bardzo potrzebne są solidne narzędzia diagnostyczne ułatwiające skuteczną kontrolę nowych ognisk. Szybkie i czułe testy przy użyciu technologii PCR z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym pozostają złotym standardem w testowaniu obecnych infekcji.

Główne cechy zestawu:

  • Jednoprobówkowy mix reakcyjny (kontrola wykrywania ludzkiego genu ACTB)
  • Dwa oddzielne regiony na genach specyficznych dla wirusa: N and RdRP
  • Wysoka czułość (LoD: 10 kopii na reakcję)
  • Pomyślnie przeszedł zewnętrzną ocenę jakości
  • Kompatybilny z szeroką gamą aparatów rtPCR

Informacje dotyczące zamówienia: SARS-CoV-2 RealFast ™ Assay: 8-410/8-412 (100/500 reactions). Informacje dotyczące zamówienia: SARS-CoV-2 RealFast™ Assay: 8-410/8-412 (100/500 reactions).

W celu kontrolowania pandemii lokalnie, regionalnie i globalnie należy testować także osoby, które były narażone na kontakt z SARS-CoV-2. Osoby bezobjawowe wydają się odpowiadać za około 40 – 45% zakażeń, dlatego aby zapobiec „cichemu” rozprzestrzenianiu się wirusa konieczne jest przebadanie również osób bez objawów klinicznych lub subklinicznych.

Test ViennaLab SARS-CoV-2 RealFast ™ umożliwia bardzo czułe wykrywanie dwóch genów wirusowych (N i RdRP), specyficznych dla SARS-CoV-2, w reakcji z jednej probówki.

W marcu 2020 roku w tymczasowym dokumencie zawierającym wytyczne, WHO stwierdziło, że rutynowe potwierdzanie przypadków COVID-19 będzie opierać się na wykrywaniu unikalnych sekwencji wirusowego RNA (genów N, RdRP, S i E) za pomocą PCR z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym. 2 Zintegrowany test kontrolny dla ludzkiego genu ACTB równocześnie monitoruje wydajność ekstrakcji kwasu nukleinowego i etapu RTPCR.

SARS-CoV-2 RealFast™ Assay: Interpretacja wyników:

Jednoprobówkowy test obejmuje etap odwrotnej transkrypcji, po którym następują trzy jednoczesne reakcje testu fluorogennej 5’nukleazy TaqMan®. (A) Pozytywne próbki kliniczne generują sygnały fluorescencyjne w kanałach FAM (niebieska krzywa) i HEX (zielona krzywa).

Wykresy amplifikacji testu SARS-CoV-2 RealFast ™. Poziomy fluorescencji i odpowiadające im krzywe amplifikacji są automatycznie wyświetlane w oprogramowaniu do rtPCR. Krzywe amplifikacji odpowiadają różnym testowanym genom. Gen SARS- CoV-2 N (niebieska krzywa; kanał FAM); Gen SARS-CoV-2 RdRP (zielona krzywa; kanał HEX); ludzki gen ACTB (czerwona krzywa; kanał Cy5)

A. Próbka wymazów ludzkich dodatnich pod kątem docelowych sekwencji SARS-CoV-2. B. Próbka wymazu ludzkiego negatywna dla docelowych sekwencji SARS-CoV-2.

Ze względu na powszechną obecność ludzkiego RNA w wyekstrahowanej próbce, oczekuje się również pojawienia sygnału w kanale Cy5 (czerwona krzywa). (A) W próbkach ujemnych, specyficzny dla ludzkiego genu ACTB test generuje sygnał fluorescencji w kanale Cy5, podczas gdy w kanałach FAM i HEX można zaobserwować brak sygnału lub tylko sygnał wyjściowy.

Referencje:
1 Oran D.P., Topol E.J. Prevalence of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection: A Narrative Review. Ann Intern Med. 2020;M20-3012.
2 World Health Organization (2020). Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 19 March 2020. World Health Organization.