PARTNERZY

Group of business people assembling jigsaw puzzle, team support and help concept.

Partnerzy dla naszego Zespołu to wyjątkowa Współpraca.


Firma Alpha MOS powstała w 1993 roku. Ideą założenia tej firmy była produkcja i rozwój cyfrowych odpowiedników ludzkich zmysłów. Jako pierwszy producent na świecie wprowadziła ona na rynek elektroniczny nos ( E-nose ), wykorzystujący sensory tlenków metali. Wiele rozwiązań w tym zakresie jest opatentowanych.

Analiza sensoryczna jest jednym z głównych narzędzi towaroznawstwa i materiałoznawstwa. Jest niezastąpiona w czasie ocen jakości artykułów spożywczych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku (np. produkty chemii gospodarczej, kosmetyki itp.). Znajduje również zastosowanie podczas badań jakości elementów środowiska – zanieczyszczeń powietrza i wody.

Badane substancje mogą być próbkami ciał stałych, cieczy lub gazów, zwykle kierowanych do analizy w celu kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych. Kontrola może polegać na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja,…) z charakterystyką substancji uznanej za standard. Takie badania wykonują niewielkie grupy kilku lub kilkunastu ekspertów o odpowiednim doświadczeniu i o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej (sposoby kontroli określają normy). Zapewnia się maksimum obiektywizmu ocen.

Produkty Alpha MOS, elektroniczne nosy w technologii sensorów tlenków metali oraz chromatografii gazowej jak również elektroniczne języki, wykorzystywane są przez firmy o uznanej marce na całym świecie.


Firma Phadia (dawniej Pharmacia Diagnostics) produkuje i sprzedaje kompletne systemy przeznaczone do diagnostyki alergologicznej „in vitro”, monitorowania leczenia astmy i diagnostyki chorób autoimmunologicznych.

Poza systemem zarządzania strategicznego, zarządzaniem rozwojem przedsiębiorstwa, międzynarodowe centrum w Uppsali posiada obszerne zaplecze badawczo-rozwojowe, najnowocześniejszy zakład produkcji i zrobotyzowane chłodnie składowe oraz system dystrybucyjny skutecznie działający przez całą dobę. Drugie, wspierające, centrum we Freiburgu w Niemczech zajmuje się rozwojem w zakresie testów stosowanych w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

Firma eksportuje ok. 98 procent produkcji do ponad 3000 laboratoriów w 60 krajach. Phadia pozostaje światowym liderem w swojej branży od ponad 25 lat, siedem na dziesięć laboratoriów na całym świecie jest zaopatrywanych w testy alergiczne tego producenta. Firma Phadia w Uppsali i Freiburgu zatrudnia ok. 700 osób . Dodatkowo ponad 400 osób pracuje w 19 krajach na całym świecie w spółkach będących przedstawicielstwami Phadii.


PerkinElmer jest cenionym na świecie dostawcą sprzętu i odczynników umożliwiających kompleksowe badania na rzecz zdrowia matki i noworodka. W celu skutecznego wdrażaniu opieki zdrowotnej kobiet w ciąży, dostarcza rozwiązania dla testów prenatalnych, koncentrując się na wczesnym wykrywaniu potencjalnych zagrożeń.

W zakresie badań prenatalnych oferuje przesiewowe badania ryzyka wad chromosomalnych, wad ośrodkowego układu nerwowego, monitorowanie stanu zdrowia matki i monitorowanie płodu. Oferowane produkty obejmują zarówno testy wykonywane z surowicy krwi matki, testy DNA, aparaty do wykonywania oznaczeń, systemy zarządzania danymi oraz oprogramowanie do kalkulacji ryzyka występowania nieprawidłowości.

PerkinElmer jest światowym liderem w systemach do badań przesiewowych noworodków. W samym roku 2009 doprowadziły one do skutecznego leczenia ponad 16 tysięcy noworodków. Niestety śmiertelność niemowląt jest coraz poważniejszym problemem. Aktualnie główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wcześniactwo i preeklampsja. Monitoring ciąży i podjęcie interwencji przed urodzeniem powinno w znaczącym stopniu poprawić sytuację.

Attana Sensor Technology powstała w 2002 roku, w Sztokholmie. Młodzi pasjonaci nowoczesnych technologii stworzyli unikalną aparaturę w oparciu o zjawisko QCM (ang. Quartz Crystal Microbalance).

System Attana odzwierciedla rzeczywiste warunki panujące w żywym organizmie i zachodzące w nim interakcje pomiędzy biomolekułami.

Urządzenie wraz z dedykowanymi do niego biosensorami umożliwia badanie specyficzności oddziaływań, kinetykę oraz powinowactwo molekuł względem siebie w czasie rzeczywistym.

Czułość detekcji systemu jest na poziomie 1 ppm. Attana wykorzystywana jest w pracy laboratoriów farmaceutycznych, diagnostycznych i badawczych znajdujących się w ośrodkach akademickich na całym świecie.


Firma Biochrom posiada 40 letnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości urządzeń badawczych wykorzystywanych m.in. w: biotechnologii, naukach biologicznych, badaniach klinicznych i laboratoriach przemysłowych. Wśród oferowanych urządzeń możemy wyróżnić:

  • analizatory aminokwasów
  • czytniki mikropłytek
  • spektrofotometry

Firma jest światowym liderem urządzeń do analizy aminokwasów w płynach fizjologicznych, paszach i żywności. System Biochrom 30+ jest rozpoznawany na całym świecie jako złoty standard AAA (ang. Amino Acid Analyzer). Wykorzystywany jest do badań w laboratoriach szpitalnych, farmaceutycznych i przemysłowych.

Firma opracowuje nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Ciągłe ulepszenia, nowoczesna linia produkcyjna oraz wysoka jakość usług we wszystkich działach sprawia iż firma Biochrom spełnia oczekiwania swoich klientów.


Testy StripAssay® i RealFast™ ViennaLab

Testy do diagnostyki in vitro przeznaczone do badań w kierunku chorób dziedzicznych, predyspozycji genetycznych, a także badań farmakogenetycznych i onkologicznych

ViennaLab to austriacka firma mająca za sobą ponad 20 lat sukcesów w dziedzinie opracowywania, wytwarzania i ogólnoświatowej dystrybucji testów genetycznych.

Testy StripAssay® oparte na odwrotnej hybrydyzacji oferują do 48 unieruchomionych sond do alleli niezmutowanych oraz z mutacjami – charakteryzują się one dokładnością i niezawodnością.

Testy RealFast™ są oparte na metodzie PCR w czasie rzeczywistym i pozwalają w szybki i prosty sposób wykrywać polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) oraz zmienność liczby kopii (CNV).

Oferujemy:

Testy do badań między innymi w kierunku chorób układu krążenia, talasemii, rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej, hemochromatozy, choroby Gauchera, choroby Alzheimera, nietolerancji cukrów (laktozy, fruktozy), wrodzonego przerostu nadnerczy, mukowiscydozy, KRAS, BRAF. Produkty z porfolio farmakogenetyki i onkologii pomagają w prowadzeniu bezpieczniejszej i bardziej zindywidualizowanej terapii przeciwzakrzepowej i przeciwnowotworowej.

System zarządzania jakością:

Wszystkie produkty ViennaLab są opracowane i wytwarzane zgodnie ze standardami jakości określonymi w normach ISO 9001, ISO 13485, a także posiadają certyfikaty CE/IVD. Testy te są również wykorzystywane w wielu międzynarodowych badaniach naukowych i systemach oceny jakości, dostarczając naukowych dowodów potwierdzających jakość.

Oprogramowanie StripAssay® Evaluator

Do skanowania i analizowania pasków testowych przetworzonych zgodnie z instrukcjami testów StripAssay®. W połączeniu z płaskim skanerem biurowym oprogramowanie Evaluator umożliwia jednoetapową, zautomatyzowaną analizę do 20 pasków testowych.