BADANIA PRENATALNE

Przesiewowe Badania Prenatalne

Testy pierwszego trymestru (FreehCGβ, PAPP-A, AFP i PlGF) na platformach AutoDELFIA i DELFIA Xpress oraz test PAPP-A/FreehCGβ Dual DBS na platformach DELFIA i AutoDELFIA są certyfikowane przez FetalMedicine Foundation (FMF).

Przesiewowe Badania Preklampsji

Stan przedrzucawkowy jest powikłaniem ciąży charakteryzującym się wysokim ciśnieniem krwi i białkiem w moczu. Nieleczony stan przedrzucawkowy może prowadzić do rzucawki, poważnego stanu, który w niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Testy Prenatalne NIPT

Nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT) polegają na analizie wolnego pozakomórkowego DNA (cfDNA) krążącego we krwi matki, w celu wykrycia zespołu Downa i innych nieprawidłowości chromosomalnych płodu.

Analizatory I Testy Prenatalne

Analizator DELFIA® Xpress został opracowany w celu optymalizacji procesów badań przesiewowych w laboratoriach. Oferuje swoim użytkownikom wiele korzyści. Zapewnia wszystkie zalety pracy w systemie „random access”.