BADANIA ALERGOLOGICZNE

 

Wyznaczanie standardów w diagnostyce alergii

Pacjent na pierwszym miejscu

Naszą misją jest zapewnienie istotnych klinicznie i dokładnych testów i usług, aby umożliwić lekarzom poprawę diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami alergicznymi i astmą. Testy ImmunoCAP™ można przeprowadzać na niezawodnych i zautomatyzowanych systemach laboratoryjnych Phadia™, które zawierają skalowalne rozwiązania dla różnych potrzeb w zakresie przepustowości.

Złoty standard w technologii testów alergologicznych, któremu możesz zaufać

Jako pionierzy w diagnostyce alergii mamy ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji alergenów i rozwojuproduktów do oznaczania specyficznego IgE. Nasze produkty są opisane w ponad 6000 publikacji2 i przywoływane w wielu wytycznych zdrowotnych dotyczących alergii. Dlatego też ImmunoCAP jest uznawany za technologię złotego standardu1w testach z krwi dla specyficznego IgE.

Zaprojektowany, aby oferować wysoką wydajność i wiarygodne wyniki

Badania z krwi ImmunoCAP to testy „kanapkowe”, co oznacza, że faza stała zapewnia wiązanie wszystkich odpowiednich przeciwciał. Osiąga się to dzięki zoptymalizowanej ilości materiału celulozowego o bardzo dużej powierzchni zapewniającej wyjątkowo wysoką zdolność wiązania w każdym teście ImmunoCAP.

Ponadto testy ImmunoCAP oferują laboratorium możliwość zapewnienia lekarzom w pełni ilościowego pomiaru i powtarzalności. Jest to możliwe do osiągnięcia, ponieważ nasze testy są liniowe i mają niskie granice oznaczalności.

Dedykowany do badań i rozwoju

Kształtujemy przyszłość diagnostyki i postępowania z pacjentami z alergią, nieustannie dostarczając nowe, innowacyjne produkty i nowerozwiązania naukowe, aby sprostać niezaspokojonym potrzebom klinicznym. W ciągu ostatniej dekady wprowadziliśmy lub istotnie zaktualizowaliśmy ponad 40 produktów, przede wszystkim w zakresie badań z użyciem komponentów alergenowych. Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów współpracy ze społecznością naukową, w tym nasze obecne zaangażowanie w ponad 100 trwających badań z udziałem ponad 50 000 pacjentów na całym świecie3.

Oferta testów ImmunoCAP: wyrafinowane rozwiązania dla szerokich potrzeb diagnostycznych

Szeroka gama testów ImmunoCAP obejmuje sIgE, sIgG i sIgG4 oraz biomarkery eozynofilowego zapalenia i aktywacji komórek tucznych. Wszystkie dostępne na tych samych, niezawodnych, automatycznych instrumentach Phadia. Nasza oferta testów specyficznego IgE obejmuje szeroką gamę ponad 550 alergenów wraz z mieszankami alergenowymi, ekstraktami alergenowymi i ponad 100 komponentami alergenowymi. Badania specyficznego IgE są dostarczane jako testy pojedyncze, testy multipleksowe, a nawet testy w punkcie opieki.

Bibliografia:

  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. In: Akdis, C     A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Data on File. Thermo Fisher Scientific. July 2017.
  3. Data on file. Thermo Fisher Scientific. March 2020.