Jesteśmy międzynarodową firmą istniejącą ponad 25 lat.

Dostarczamy do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, placówek służby zdrowia, laboratoriów przemysłowych, aparaturę i odczynniki diagnostyczne do:

  • badań hormonalnych,
  • badań alergologicznych,
  • badań autoimmunologicznych,
  • analizy powiązań biomolekuł,
  • sekwencjonowania DNA,
  • syntezy oligonukleotydów.

Oferujemy Państwu produkty charakteryzujące się wykorzystaniem najnowszych technologii, trwałe w użyciu, sterowane przez oprogramowanie przyjazne dla użytkownika.