Test ImmunoCAP Phadiatop

 

Pomaga wykluczyć bądź potwierdzić alergię IgE – zależną

Test ImmunoCAP™ Phadiatop™ mierzy poziom przeciwciał IgE przeciwko dobrze zbilansowanej mieszaninie powszechnie występujących alergenów wziewnych i pomaga potwierdzić lub wykluczyć alergię atopową, tendencję do wywoływania odpowiedzi IgE-zależnej na białko (a) w środowisku. ImmunoCAP Phadiatop Infant, zoptymalizowany dla dzieci w wieku poniżej 5 lat, zawiera alergeny pokarmowe, które są istotne dla tej grupy wiekowej.1-5

Test ten może pomóc lekarzom:

  • Odróżnić faktyczną alergię IgE-zależną od innych objawów podobnych do alergii.2-4
  • Zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują specyficznych testów IgE opartych na ekstraktach alergenowych, aby pomóc rozpoznać alergeny wywołujące objawy i wdrożyć odpowiednie postępowanie z pacjentem.2-4

Test ImmunoCAP Phadiatop można wykonać u każdego pacjenta

Test ImmunoCAP Phadiatop można wykonać bez ograniczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych testów skórnych (SPT), test z krwi ImmunoCAP:

  • Może być wykonywany niezależnie od wieku pacjenta, stanu skóry, stosowanych leków, objawów czy choroby
  • aktywności, ciąży, a nawet we wczesnym dzieciństwie9-13
  • Niestwarzaryzyka anafilaksji9,13
  • Nie podlega wpływom suplementacji egzogenną biotyną.14

Aby pomóc w identyfikacji alergenów wywołujących objawy i aby otrzymać w pełni ilościowe wyniki, zaleca się ponowne przebadanie próbki z odpowiednimi ekstraktami alergnowymi ImmunoCAP.

Bibliografia:

1. Directions for use. ImmunoCAP Phadiatop.

2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.

3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.

4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 

5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant–a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.

6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.

7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.

8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.

9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.

10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.

11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.

12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.

13. Walsh, J. and N. O’Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.

14. ImmunoDiagnosticsStatment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.