ANALIZA INTERAKCJI MOLEKULARNEJ

 

Badanie oddziaływań pomiędzy cząsteczkami jest bardzo ważnym działem biochemii. Istnieje wiele metod badania tych oddziaływań: powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR), mikrowaga kwarcowa ( QCM), Izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne (ITC),  i wiele innych. Różnią się one czułością i specyficznością.

QCM (ang. Quartz Crystal Microbalance) jest techniką polegającą na pomiarze zmiany masy na poziomie molekularnym na powierzchni biosensora. Kryształ kwarcowy wprawiany jest w drgania o określonej częstości. W przypadku zmiany masy na powierzchni kryształu zmienia się częstotliwość jego drgań, co jest rejestrowane przez urządzenia pomiarowe. Ta zmiana jest wykorzystywana do obrazowania w czasie rzeczywistym oddziaływań pomiędzy molekułami, zapewniając pomiar z dokładnością do 1 ppm.

Attana200 jest doskonałym urządzeniem do badania oddziaływań cząsteczkowych. Wykorzystanie technologii QCM pozwala uzyskać istotne informacje dotyczące interakcji pomiędzy molekułami i markomolekułami takimi jak: białka, przeciwciała, węglowodany czy lipidy.

Urządzenie służy do:

  • detekcji – informacja czy wiązanie się tworzy
  • badania powinowactwa – KD
  • badania kinetyki reakcji koff/kon
  • określania stałych termodynamicznych – Entropia/Entalpia
  • wyznaczania aktywnego stężenia
  • selekcji przeciwciał – screening
  • mapowania epitopów

Attana 200 umożliwia badania z zastosowaniem różnych temperatur, dzięki wbudowanemu systemowi Peltier. Zintegrowany autosampler umożliwia zaprojektowanie serii doświadczeń z użyciem do 192 różnych próbek. Urządzenie może pracować w sposób ciągły przez 24 godziny. Zaleta urządzenia jest również praca także z bardzo zatężonymi próbkami.