Negative Tests COVID-19 coronavirus, rapid test cassette. 3D rendering isolated on white background

One Step NovelCoronavirus

 

W grudniu 2019 r. w Wuhan w Chinach odnotowano wybuch nowej choroby wywołanej przez koronawirusa (COVID-19; wcześniej znany jako 2019-nCoV), która następnie dotknęła 26 krajów na całym świecie. SARS-CoV-2 powoduje ostre zapalenie płuc, które może być również śmiertelne dla ok. 2% zakażonych przypadków.

Choroba może powodować śmierć z powodu rozległego uszkodzenia pęcherzyków płucnych i postępującej niewydolności oddechowej. Patogen został zidentyfikowany jako zootycznykoronawirus, podobny do koronawirusa SARS i koronawirusa MERS, i został nazwany jako SARS-CoV-2. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła koronawirusa (SARS-CoV-2) jako nową jednostkę chorobową, która stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i może przerodzić się w pandemię związaną ze znaczną zachorowalnością i śmiertelnością. SARS-CoV-2 jest genetycznie spokrewniony z SARS-CoV, który spowodował globalną epidemię w ponad 25 krajach w latach 2002–2003.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w populacji i liczne przypadki zainfekowania, pojawiła się potrzeba szybkich, screeningowych testów do wykrywania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Firma Artron Laboratories Inc. wprowadziła szybki test diagnostyczny One Step NovelCoronavirus (COVID-19) IgG/IgMAntibody oparty na wykrywaniu przeciwciał w klasie IgG i IgM skierowanych przeciw COVID-19. Jest to szybki test jakościowy, oparty na technice immunochromatograficznej in vitro do wykrywania i różnicowania przeciwciał IgM i IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w próbkach surowicy ludzkiej, osocza lub krwi pełnej uzyskanych od pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Test ma na celu określenie czy pacjent miał styczność z koronawirusem.

Testy Artron charakteryzują się wysoką czułością, co widoczne jest w postaci silnych sygnałów pojawiających się w trakcie wykonywania testu. Ten test zapewnia wstępny wynik pozwalający na wykrycie osób, które są zainfekowane lub były narażone na ekspozycję i wytworzyli przeciwciała skierowane przeciw wirusowi. Test umożliwia lekarzom podjęcie decyzji o dalszym diagnozowaniu metodami RT-PCR.

ZASADA DZIAŁANIA

Zestaw One Step NovelCoronavirus (COVID-19) IgG/IgM Antibody wykrywa przeciwciała IgG i IgM przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Swoiste antygeny dla SARS-CoV-2 sprzężono z koloidalnym złotem i osadzono na podkładce z konjugatem. Monoklonalne anty-ludzkieIgM i monoklonalne anty-ludzkie IgG są unieruchomione na dwóch indywidualnych liniach testowych (T2 i T1) błony nitrocelulozowej.

Linia IgM (T2) znajduje się bliżej studzienki z próbką, a linia IgG (T1) jest bardziej oddalona. Po dodaniu próbki od pacjenta, koniugat złoto-antygen jest ponownie uwadniany przy pomocy buforu. Przeciwciała IgM i / lub IgG SARS-CoV-2, jeśli występują w próbce, będą oddziaływać z antygenem skoniugowanym ze złotem. Immunokompleks będzie migrował w kierunku okna testowego, aż do strefy testowej (T1 i T2), gdzie zostaną przechwycone przez odpowiednią anty-ludzkąIgM (T2) i / lub anty-ludzką IgG (T1), tworząc widoczną różową linię, która będzie oznaczać wynik pozytywny.

Jeśli w próbce nie ma przeciwciał SARS-CoV-2, w liniach testowych (T1 i T2) nie pojawi się różowa linia i będzie to oznaczać wynik ujemny. Test posiada wewnętrzną kontrolę, która objawia się wynikiem w postaci różowej linii w polu oznaczonym literą C. Brak różowej linii kontrolnej wskazuje na wynik nieprawidłowy.

Zestaw One Step Novel Coronavirus IgG/IgM Antibody zawiera:

  • test kasetkowy
  • kapilarę
  • bufor do próbek
  • instrukcję użytkownika