Fetal with DNA on abstract background. 3d illustration

PRZESIEWOWE BADANIA PRENATALNE

 

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie ciąży

Testy pierwszego trymestru (FreehCGβ, PAPP-A, AFP i PlGF) na platformach AutoDELFIA i DELFIA Xpress oraz test PAPP-A/FreehCGβ Dual DBS na platformach DELFIA i AutoDELFIA są certyfikowane przez FetalMedicine Foundation (FMF)

W pierwszym trymestrze nasze testy zapewniają skuteczne badania przesiewowe w kierunku aneuploidii i innych powikłań ciąży. Markery mogą być używane jako część modelu połączonego (PAPP-A, freehCGß) lub modelu rozszerzonego (PAPP-A, freehCGß, PlGF i AFP). W drugim trymestrze nasze rozwiązania wspierają wszystkie modele badań przesiewowych : test 2T Double, 2T Triple i test 2T Quad.

QUAD 1T – badanie biochemiczne w pierwszym trymestrze ciąży

PerkinElmer jest jedyną firmą, która oferuje cztery testy z oznaczeniem CE IVD : PAPP-A, wolne hCGß, PlGF i AFP – do badania przesiewowego zespołu Downa w pierwszym trymestrze ciąży.

W połączeniu testy te zapewniają wiarygodne badanie przesiewowe w kierunku aneuploidii w pierwszym trymestrze ciąży, nawet przy braku pomiaru przezierności karku (NT) (Huang i in. 2015).

Dzięki 1T QUAD możesz osiągnąć podobne wyniki badań już w pierwszym trymestrze ciąży, jak w przypadku 2T Quad w drugim trymestrze ciąży (Johnson et al. 2013). Cechy badania 1T QUAD

  • Nowy, wyłącznie biochemiczny protokół badań przesiewowych w kierunku zespołu Downa w pierwszym trymestrze ciąży
  • Gdy pomiar NT nie jest dostępny – osiągamy wydajność równoważną skriningowi 2T
  • Wcześniejsza ocena ryzyka innych powikłań ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy
  • Ekonomiczne zarządzanie zasobami przesiewowymi

Przesiew warunkowy – efektywne wykorzystanie zasobów

Badanie przesiewowe warunkowe służy do podziału kobiet w ciąży na trzy kategorie ryzyka. Na podstawie badań przesiewowych w pierwszym trymestrze ciąży dokonujemy przydziału kobiet do odpowiedniej grupy. Kobiety z grupy wysokiego ryzyka kierowane są na diagnostykę inwazyjną, podczas gdy kobiety z niskim ryzykiem powikłań ciąży nie wymagają dalszych procedur badawczych. Kobiety z ryzykiem między dwoma punktami odcięcia przechodzą zintegrowane testy w drugim trymestrze ciąży.

Badanie warunkowe jest również opłacalnym sposobem wyboru kobiet z kategorii średniego ryzyka do badania cfDNA, jeśli stosowanie NIPT jest ograniczone kosztem lub dostępnością. Nasze rozwiązania w zakresie badań przesiewowych obsługują warunkowe strategie, pomagając w pełni wykorzystać program badań przesiewowych przy niższych kosztach.