REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

 

Testy laboratoryjne w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, która może prowadzić do zniszczenia stawów i utraty ruchomości.1,2 Wewnątrzstawowa erozja kości występuje zwykle wcześnie, podczas progresji choroby. 30% pacjentów z RZS ma potwierdzone radiologicznie nadżerki w momencie rozpoznania a 70% trzy lata później.2 Wczesna diagnostyka różnicowa RZS z klinicznie podobnych chorób (np. Choroby zwyrodnieniowej stawów) jest potrzebna do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia, które może spowolnić postęp choroby, zapobiec erozji kości i poprawić jakość życia pacjenta. 1-3 Mediana czasu potrzebnego do rozpoczęcia leczenia modyfikującymi przebieg choroby lekami przeciwreumatycznymi (DMARD) od wystąpienia objawów wynosi prawie 12 miesięcy.4

W połączeniu z zebranymi informacjami klinicznymi, testy serologiczne dlaprzeciwciał przeciwko cytrulinowanym białkom/przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi(ACPA / anty-CCP) i czynnika reumatoidalnego (RF) IgM, które są zawarte w wytycznych klasyfikacji ACR / EULAR z 2010 r. oraz RF IgA, umożliwiają lekarzowi postawienie poprawnej diagnozy pacjenta.1,5,6

 • Anty-CCP i RF IgM można wykryć przed wystąpieniem objawów i są one związane z cięższym przebiegiem RZS.2,5
 • Podwójnywynik pozytywny dla RF IgM i RF IgA jest wysoce specyficzny dla diagnozy pacjentów z RZS.5,6
 • Podwyższone RF IgA koreluje z aktywnością choroby i może prowadzić do słabej odpowiedzi klinicznej na inhibitory TNF-α.5,7

Dlaczego warto wybrać Thermo Fisher Scientific jako partnera w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów?

Najlepszy w swojej klasie. Test EliA™ CCP jest najbardziej szczegółowym, w pełni automatycznym dostępnym testem anty-CCP.8 Obejmuje CCP drugiej generacji (CCP2), który jest uważany za „antygen złotego standardu” w testach ACPA/anty-CCP.9

Testdla specyficznego izotypu RF. W przeciwieństwie do testów RF opartych na aglutynacji (np. nefelometrycznych lub turbidymetrycznych), testy EliA™ RF IgM i EliA™ RF IgA są specyficzne dla izotypu RF.10

Wysoka swoistość. Dodanie pozytywnych wyników testów EliA™ RF IgM i EliA™ RF IgA do pozytywnego testu EliA CCP poprawia swoistość testów do prawie 100 procent.11

Niezrównana wydajność. Testy markerów reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób tkanki łącznej, chorób autoimmunologicznych tarczycy, zespołu antyfosfolipidowego, celiakii, anemii złośliwej, autoimmunologicznych chorób wątroby i zapalenia naczyń związanego z ANCA – wszystko to dostępnejest na tychsamych systemach laboratoryjnych Phadia™, co pomaga zmaksymalizować zasoby.

Bibliografia:

 1. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, 3rd, et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2010;62(9):2569-81.
 2. Littlejohn EA, Monrad SU. Early Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis. Prim Care. 2018;45(2):237-55.
 3. Santos-Moreno P, Villarreal-Peralta L, Gomez-Mora D, Castillo E, Malpica A, Castro C, et al. Osteoarthritis is the Most Frequent Cause of Rheumathoid Arthritis Misdiagnosis in a Rheumatology Center. Osteoarthritis and Cartilage. 2017;25:S219.
 4. Barhamain AS, Magliah RF, Shaheen MH, Munassar SF, Falemban AM, Alshareef MM, et al. The journey of rheumatoid arthritis patients: a review of reported lag times from the onset of symptoms. Open Access Rheumatol. 2017;9:139-50.
 5. de Brito Rocha S, Baldo DC, Andrade LEC. Clinical and pathophysiologic relevance of autoantibodies in rheumatoid arthritis. Adv Rheumatol. 2019;59(1):2.
 6. Jonsson T, Steinsson K, Jonsson H, Geirsson AJ, Thorsteinsson J, Valdimarsson H. Combined elevation of IgM and IgA rheumatoid factor has high diagnostic specificity for rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 1998;18(3):119-22.
 7. Bobbio-Pallavicini F, Caporali R, Alpini C, Avalle S, Epis OM, Klersy C, et al. High IgA rheumatoid factor levels are associated with poor clinical response to tumour necrosis factor alpha inhibitors in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2007;66(3):302-7.
 8. Mathsson Alm L, Fountain DL, Cadwell KK, Madrigal AM, Gallo G, Poorafshar M. The performance of anti-cyclic citrullinated peptide assays in diagnosing rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Clin Exp Rheumatol. 2018;36(1):144-52.
 9. van Venrooij WJ, van Beers JJ, Pruijn GJ. Anti-CCP antibodies: the past, the present and the future. Nat Rev Rheumatol. 2011;7(7):391-8.
 10. Bas S, Perneger TV, Kunzle E, Vischer TL. Comparative study of different enzyme immunoassays for measurement of IgM and IgA rheumatoid factors. Ann Rheum Dis. 2002;61(6):505-10.
 11. Mascialino B, Swiniarski S, Gehring I, Poorafshar M. SAT0645 Diagnostic accuracy of serum autoantibodies multi-testing in rheumatoid arthritis and economic consequences across europe. Annals of the Rheumatic Diseases. 2018;77:1173.