Celiac or coeliac disease as an intestine anatomy medical concept with normal villi and damaged small bowel lining as an autoimmune disorder of the digestion system with colon and stomach as a 3D illustration.

CELIAKIA

 

Testy laboratoryjne w kierunku celiakii.

Pomaga wspierać diagnostykę bez biopsji.

Celiakia jest przewlekłą i wielonarządową chorobą autoimmunologiczną, która atakuje jelito cienkie u osób z predyspozycją genetyczną w wyniku spożycia glutenu1. Niski wzrost, osteomalacja i wiele innych.1 U większości pacjentów celiakia pozostaje nierozpoznana.1

Wytyczne diagnostyczne w przypadku celiakii zalecają rozpoczęcie badań laboratoryjnych od przeciwciał IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG IgA) w połączeniu z oznaczeniem całkowitego poziomu IgA w surowicy.1-3

W przypadku szczególnych warunków zaleca się oznaczanie przeciwciał IgA i IgG skierowanych przeciwko dezamidowanym peptydom gliadyny oraz przeciwciał IgG przeciwko transglutaminazie tkankowej.1-3

Dlaczego warto wybrać Thermo Fisher Scientific jako partnera w badaniach celiakii?

Najszersze portfolio do diagnostyki in vitro chorób związanych z pszenicą. Portfolio EliA™ Celiac umożliwia zaoferowanie najlepszego w swojej klasie algorytmu testowego zoptymalizowanego pod kątem przepływu pracy, który pomaga w diagnozowaniu celiakii: 1–3

Najlepszy w swojej klasie test transglutaminazy tkankowej IgA.

Ze swoistością 98,5%, test EliA Celikey IgA jest najbardziej istotnym klinicznie, w pełni zautomatyzowanym testem na transglutaminazę tkankową IgA – pomaga w postawieniu pacjentów na pierwszym miejscu poprzez prawidłową identyfikację większej liczby osób cierpiących na celiakię za pierwszym razem.4

Pomaga w ograniczaniu liczby endoskopii.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) z 2019 r.dotyczące diagnostyki celiakii stwierdzają, że jeśli wynik testu na obecność przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej jest ponad 10 razy wyższy niż górna granica normy producenta (GGN), wówczas endoskopii można uniknąć na rzecz potwierdzającego badania przeciwciał endomysialnych (EMA).2

Aby wykazać słuszność wytycznych ESPGHAN dotyczących warunkowego pominięcia biopsji, przeprowadzono wieloośrodkowe badanie prospektywne.5 W tym badaniu wykazano, że przy PPV wynoszącym 99% przy zaledwie 2 x GGN (20 EliA U / ml) i PPV 100% przy zaledwie 5 x GGN (50 EliA U/ml), test EliA Celikey IgA może pomóc zredukować liczbę endoskopii bardziej niż jakikolwiek inny test automatyczny.5

Bibliografia:

  1. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, Castillejo G, Sanders DS, Cellier C, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019;7(5):583-613.
  2. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo I, Kurppa K, Mearin ML, Ribes-Koninckx C, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-56.
  3. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, Calderwood AH, Murray JA, American College of G. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013;108(5):656-76; quiz 77.
  4. Vermeersch P, Geboes K, Marien G, Hoffman I, Hiele M, Bossuyt X. Serological diagnosis of celiac disease: comparative analysis of different strategies. Clin Chim Acta. 2012;413(21-22):1761-7.

Werkstetter KJ, Korponay-Szabo IR, Popp A, Villanacci V, Salemme M, Heilig G, et al. Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice. Gastroenterology. 2017;153(4):924-35.