Komponenty Alergenowe ImmunoCAP

 

Zapewniają wyraźny obraz kliniczny.

Naszym celem jest zapewnienie szerokiego menu testów z klinicznie istotnymi ekstraktami alergenowymi
i komponentami alergenowymi. Oferujemy szeroki wybór ponad 100 ilościowych testów na komponenty alergenowe, od żywności i alergenów wziewnych po alergeny zawodowe i nie tylko.

W ciągu ostatniej dekady dodaliśmy ponad 40 nowych komponent alergenowych, w tym między innymi najnowocześniejsze, istotne klinicznie komponenty, takie jak alfa-gal, Can f 5 (specyficzny dla samca-psa) i Ara h 2 (orzeszek ziemny). Większość naszych testów wykorzystuje rekombinowane komponenty alergenowe, które charakteryzują się wysokim stopniem czystości. Większość danych naukowych dotyczących badań komponentów alergenowych opiera się na wynikach otrzymanych metodą ImmunoCAP™.1

Bardziej szczegółowa diagnoza umożliwiająca spersonalizowane postępowanie z pacjentem

Komponenty alergenowe wraz z historią kliniczną , pomogą:

  • odróżnić specyficzne uczulenie od reakcji krzyżowych2,3
  • ocenić ryzyko reakcji ogólnoutrojowych
  • zidentyfikować odpowiednie w celu zakwalifikowania do immunoterapii swoistej

Szczegółowy profil uczulenia może dać odpowiedzieć na wiele istotnych klinicznie pytań, takich jak:2,3

  • Czy pacjent może tolerować przetworzone jajko lub mleko?
  • Czy pacjent z dodatnim wynikiem testu na orzeszek ziemny jest narażony na zwiększone ryzyko reakcji ogólnoustrojowych, czy tylko łagodnych objawów?
  • Czy to pies, kot czy oba te zwierzęta powodują objawy?
  • Czy wstrząs anafilaktyczny wywołuje pszczoła, osa czy oba gatunki owadów?
  • Czy immunoterapia jest odpowiednia, czy nie; i do jakiego alergenu?