Analizator DELFIA® Xpress został opracowany w celu optymalizacji procesów badań przesiewowych w laboratoriach. Oferuje swoim użytkownikom wiele korzyści. Zapewnia wszystkie zalety pracy w systemie "random access". Można załadować wiele próbek w jednym przebiegu (proces "batch") lub doładowywać pojedyncze próbki, w miarę ich dotarcia do laboratorium. Czas przetwarzania pojedyńczej próbki zajmuje 30 minut. Przepustowość analizatora wynosi 40 wyników na godzinę. Funkcja "Stat" zapewnia możliwość wprowadzenia próbek priorytetowych, które będą przetwarzane w pierwszej kolejności.

Delfia Xpress

Zestawy analizatora DELFIA® Xpress:

 • DELFIA® Xpress hAFP
 • DELFIA® Xpress Free hCGB
 • DELFIA® Xpress hCG
 • DELFIA® Xpress PAPP-A
 • DELFIA® Xpress uE3
 • DELFIA® Xpress PlGF 1-2-3 TM
 • Sero Maternal Health Control - Early
 • PlGF Controls

System AutoDELFIA® jest najczęściej stosowaną platformą do badań przesiewowych aneuploidalnych. Wykonuje również badania przesiewowe preeklampsji. AutoDELFIA® stała się preferowanym rozwiązaniem do badań przesiewowych dla laboratoriów na całym świecie i zapewnia wiarygodne, wysokiej jakości wyniki. AutoDELFIA® to w pełni zautomatyzowany system do czułej i powtarzalnej oceny ilościowej analitów powszechnie stosowanych w programach badań prenatalnych. Wszystkie zestawy wykorzystują technologię DELFIA®, opartą na fluorescencji opóźnionej w czasie. Każdy etap testu, od dozowania próbki do pomiaru, jest wykonywany automatycznie. Wyniki są przenoszone do oprogramowania wyliczającego ryzyka, takiego jak oprogramowanie LifeCycleTM.

AutodDelfia

Zestawy systemu:

 • AutoDELFIA® hAFP
 • AutoDELFIA® Free hCGB
 • AutoDELFIA® hAFP / Free hCGß Dual
 • AutoDELFIA® uE3
 • AutoDELFIA® PAPP-A
 • AutoDELFIA® PAPP-A/free hCGß Dual DBS
 • AutoDELFIA® Inhibin A.
 • AutoDELFIA® PlGF
 • AutoDELFIA® PlGF 1-2-3 ™
 • Sero Maternal Health Control - Early
 • PlGF Controls

Nowa technologia testów NIPT

Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu Vanadis® NIPT, eliminujemy złożoność badań wolnego pozakomórkowego DNA (cfDNA), dzięki czemu jest ono dostępne dla większej liczby kobiet i bardziej opłacalne dla Twojego laboratorium. Ta przełomowa technologia eliminuje amplifikację PCR i sekwencjonowanie genów i jest tak łatwa w użyciu, że jeden technik laboratoryjny może obsłużyć od 2000 do 20 000 próbek rocznie. Automatyzacja usprawnia proces od próbki krwi ciężarnej do końcowego wyniku. Ponieważ system Vanadis oparty jest o metodę inną niż NGS i nie opartą na PCR, każde laboratorium może z niego korzystać.

 1. Vanadis Extract

  Vanadis Extract®

  Platforma Vanadis Extract automatycznie wykonuje separację plazmy oraz ekstrakcję i oczyszczanie cfDNA.

 2. Vanadis Core

  Vanadis Core®

  Tysiące celowanych fragmentów cfDNA są specyficznie przekształcane w koła DNA. Koła są przekształcane w fluorescencyjne cząsteczki DNA i znakowane fluoroforami specyficznymi dla chromosomów. Znakowane fluorescencyjne cząsteczki DNA są osadzane na płytce z mikrofiltrem.

 3. Vanadis View

  Vanadis View®

  Fluorescencyjne cząsteczki DNA osadzone na płytce Vanadis View® , zliczane są za pomocą urządzenia do obrazowania. Pobieranych jest wiele zdjęć z każdej studzienki z różnymi filtrami spektralnymi (każdy zakres długości fali przedstawia określony chromosom). Dzięki algorytmom analizy obrazu, fluorescencyjne cząsteczki DNA są liczone dla każdej próbki.

 4. LifeCycleTM

  LifeCycle ™ 7.0

  Współczynnik każdej fluorescencyjnej cząsteczki DNA specyficznej dla chromosomu, jest przenoszony do LifeCycle ™ Prenatal Screening Software, w celu obliczenia prawdopodobieństwa trisomii.