Analiza sensoryczna jest jednym z głównych narzędzi towaroznawstwa i materiałoznawstwa. Jest szeroko stosowana w ocenie jakości artykułów spożywczych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku (np. produkty chemii gospodarczej, kosmetyki itp.). Znajduje również zastosowanie podczas badań jakości elementów środowiska – zanieczyszczeń powietrza i wody. Badane substancje mogą być próbkami ciał stałych, cieczy lub gazów, zwykle kierowanych do analizy w celu kontroli jakości surowców i produktów przemysłowych.

Oferujemy Państwu produkty firmy Alpha MOS, która realizuje ambitny program dostarczenia na rynek analizatorów będących odzwierciedleniem zmysłów ludzkich. Aktualnie w naszej ofercie jest szeroka paleta sztucznych nosów ( bazujących na technologii sensorów tlenków metali, chromatografii gazowej oraz spektromerii masowej ) oraz sztuczny język ( bazujący na technologii ChemFET ).