Trzy etapy testów StripAssay®

  1. Amplifikacja: Multiplex PCR. Jednoczesne znakowanie biotyną
  2. Hybrydyzacja: Bezpośrednio na paskach testowych StripAssay®
  3. Identyfikacja: Wyznakowane produkty wykrywane przez streptawidynę-fosfatazę alkaliczną
PoleProduktNr kat.Zastosowanie
Talasemiaα-Globin StripAssay®4-160Wykrywa 21 częstych mutacji genu α-globiny
ß-Globin StripAssay® MED4-130Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach śródziemnomorskich
ß-Globin StripAssay® IME4-140Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach Bliskiego Wschodu oraz w Indiach
ß-Globin StripAssay® SEA4-150Wykrywa 22 mutacje obejmujące >90% wad ß-globiny występujących w krajach Azji Południowo-Wschodniej
ß-Thal Modifier StripAssay®4-170Test wykrywający 5 polimorfizmów związanych ze stopniem ciężkości ß-talasemii
HemochromatozaHaemochromatosis StripAssay® A4-220Wykrywa 18 mutacji: dwanaście mutacji HFE, cztery mutacje TFR2 i dwie mutacje FPN1
Haemochromatosis StripAssay® B4-210Wykrywa 3 mutacje genu HFE: C282Y, H63D, S65C
Choroby układu sercowo-naczyniowegoCVD StripAssay®4-240Test wykrywający 12 wariantów genetycznych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego
CVD StripAssay® A4-370Test wykrywający 8 wariantów genetycznych predysponujących do rozwoju miażdżycy
CVD StripAssay® T4-360Test wykrywający 9 wariantów genetycznych predysponujących do rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
FV-PTH StripAssay®4-290Wykrywa mutacje genów czynnika V Leiden i protrombiny
FV-PTH-MTHFR StripAssay®4-260Wykrywa mutacje genów czynnika V Leiden, protrombiny i MTHFR
FV StripAssay®4-330Wykrywa mutacje genu czynnika V Leiden R506Q (FV Leiden)
PTH StripAssay®4-340Wykrywa mutację genu protrombiny 20210G>A
MTHFR StripAssay®4-350Wykrywa mutację genu MTHFR 677C>T
PGX-Thrombo StripAssay®4-730Test wykrywający warianty CYP2C9 i VKORC1 związane z zapotrzebowaniem na dawki leków przeciwzakrzepowych (Coumadin®, Marcumar®, Sintrom®)
MukowiscydozaCF StripAssay®4-410Wykrywa 34 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® TUR4-420Wykrywa 24 częste mutacje CFTR i oraz warianty IVS8 5T/7T/9T
CF StripAssay® GER4-430Wykrywa 31 częstych mutacji CFTR
Wrodzony przerost nadnerczyCAH StripAssay®4-380Test wykrywający 11 mutacji CYP21A2
Rodzinna gorączka śródziemnomorskaFMF StripAssay®4-230Wykrywa 12 mutacji genu MEFV
FMF-SAA1 StripAssay®4-390Wykrywa 12 mutacji genu MEFV oraz genotypy SAA1 1.1, 1.3 i 1.5
Nietolerancja cukrówSugar Intolerance StripAssay®4-310Wykrywa dwa polimorfizmy genu laktazy (LCT) i cztery mutacje genu aldolazy B
Nietolerancja laktozyLactose Intolerance StripAssay®4-300Wykrywa dwa polimorfizmy genu laktazy (LCT): -13910T>C i -22018A>G
Choroba AlzheimeraApo E StripAssay®4-280Umożliwia określenie izoform Apo E2, E3 i E4
Choroba GaucheraGaucher Disease StripAssay®4-250Wykrywa 8 mutacji i dwa rekombinowane allele w genie glukocerebrozydazy (GBA)
HLA-B27HLA-B27 StripAssay®4-320Wykrywa wszystkie podtypy HLA-B27 istotne w kontekście chorób
Farmakogenetyka i onkologiaPGX-Thrombo StripAssay®4-730Test wykrywający warianty CYP2C9 i VKORC1 związane z zapotrzebowaniem na dawki leków przeciwzakrzepowych (Coumadin®, Marcumar®, Sintrom®)
PGX-HIV StripAssay®4-710Test wykrywający genotypy związane z odpowiedzią na wysoce aktywną terapię antyretrowirusową (HAART) w zakażeniu wirusem HIV
PGX-TPMT StripAssay®4-740Wykrywanie wariantów alleli TPMT *2, *3A, *3B i *3C związanych z odpowiedzią na leczenie tiopuryną
PGX-CYP2D6 StripAssay®4-760Test wykrywający warianty CYP2D6 *3, *4 i *6
PGX-CYP2C19 StripAssay®4-750Test wykrywający warianty CYP2C19 *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 i *17
PGX-5FU StripAssay®4-720Wykrywa wariant allelu DPD IVS14+1 G>A związany z toksycznością leczenia 5-FU
BRAF 600/601 StripAssay®5-560Ultraczułe wykrywanie 9 mutacji BRAF w kodonach 600 i 601
BRAF StripAssay®5-570Ultraczułe wykrywanie mutacji BRAF V600E
KRAS StripAssay®5-590Ultraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12 i 13
KRAS-BRAF StripAssay®5-580Ultraczułe wykrywanie 10 mutacji KRAS w kodonach 12/13 oraz mutacji BRAF V600E
KRAS XL StripAssay®5-680Ultraczułe wykrywanie 29 mutacji KRAS w kodonach 12/13/59/60/61/117/146
NRAS XL StripAssay®5-620Ultraczułe wykrywanie 22 mutacji NRAS w kodonach 12/13/59/60/61/146
EGFR XL StripAssay®5-630Ultraczułe wykrywanie 30 mutacji EGFR w eksonach 18/19/20/21
FCGR StripAssay®5-670Wykrywa warianty alleliczne Fc gamma-receptora 2A (H131R) oraz 3A (F158V) związane z odpowiedzią na leczenie przeciwciałami IgG
OprogramowanieStripAssay® Evaluator6-100Oprogramowanie do automatycznego skanowania pasków testowych i interpretacji wyników