PoleProduktNr kat.Zastosowanie
Wrodzony przerost nadnerczyTest CAH RealFast™ CNV7-410Umożliwia rozróżnianie pomiędzy delecjami, duplikacjami i statusem prawidłowej liczby kopii genu CYP21A2 u pacjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy (CAH)
Choroby układu sercowonaczyniowegoCzynnik V Leiden7-110Wykrywa najczęstszy genetyczny czynnik ryzyka związany z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
PTH 20210G>A7-120Wykrywa drugi najważniejszy genetyczny czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
MTHFR 677C>T7-160Wykrywa częste mutacje genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej powodujące hiperhomocysteinemię, będącą czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia
MTHFR 1298A>C7-170
PAI-1 4G/5G7-180Wykrywa genetyczny czynnik ryzyka chorób układu krążenia oraz powikłań ciąży
HemochromatozaHFE C282Y7-130Wykrywa częste mutacje w genie HFE powodujące dziedziczną hemochromatozę (HH) typu 1
HFE H63D7-140
Nietolerancja laktozyLCT -13910C>T7-150Wykrywa najczęstszy polimorfizm powodujący nietolerancję laktozy
HLAHLA-B57017-610Wykrywa allel HLA-B*57:01, który jest związany z nadwrażliwością na lek przeciwko HIV – abakawir
HLA-B277-620Wykrywa allel HLA-B*27, który jest związany z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
FarmakogenetykaMTHFR 677C>T7-160Wykrywa częste mutacje genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej związane z działaniami toksycznymi metotreksatu
MTHFR 1298A>C7-170
VKORC1 -1639G>A7-190Wykrywa najważniejszy polimorfizm związany z indywidualną zmiennością wymaganych dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych
HLA-B57017-610Wykrywa allel HLA-B*57:01, który jest związany z nadwrażliwością na lek przeciwko HIV – abakawir