Woda radioaktywna jest uzyskiwana poprzez zmieszanie soli fizjologicznej (NaCl) ze znakowań 15O H2O w postaci gazowej. Proces mieszania odbywa się w sterylnej komorze dyfuzyjnej jednorazowego użytku, dostarczanej przez firmę HIDEX OY. Wytwarzanie pary [15O] H2O może być przeprowadzone na kilka różnych sposobów w zależności od zastosowanej technologii. Urządzenie do wytwarzanie wody radioaktywnej, steruje przepływem soli fizjologicznej (NaCl), par 15O H2O oraz mieszaniny tych substancji i monitoruje poziom radioaktywności podawanej pacjentowi oraz odprowadzanej do otoczenia. Sterylna, jednorazowa komora dyfuzyjna jest umieszczana w osłonie ołowiowej, bezpośrednio przed podłączeniem każdego pacjenta. Osłona ołowiowa zabezpiecza personel obsługujący urządzenie przed naświetleniem promieniowaniem jonizującym. Jest ona również podłączona do systemu wentylacyjnego. Zapobiega to wyciekowi substancji radioaktywnej w przypadku wystąpienia awarii. W celu ułatwienia przemieszczania ciężkiej osłony ołowiowej, została ona wyposażona w system poduszek powietrznych. Jednostka sterująca urządzenia, składa się z wbudowanego komputera, wyświetlacza i klawiatury oraz dwóch detektorów promieniowania jonizującego. System wykorzystuje plastikowe detektory scyntylacyjne podłączone do fotopowielaczy za pomocą światłowodów. Podanie dawki wody radioaktywnej jest inicjowane poprzez jednostkę sterującą. Wielkość dawki oraz zakres limitów bezpieczeństwa ustawiane są także na panelu sterującym. Urządzenie mierzy poziom radioaktywności podczas iniekcji. Dane te są następnie przetwarzane w komputerze a podana pacjentowi dawka jest wyświetlana w postaci krzywych infuzyjnych. Te krzywe jak i całkowita aktywność są przechowywane w bazie danych komputera.

border=0 Ulotka