Hidex jest doświadczoną firmą dostarczającą rozwiązania i produkty wysokiej technologii, wykorzystywane w szeroko rozumianych badaniach naukowych, biotechnologii oraz monitorowaniu środowiska naturalnego. Firma założona w 1993 roku, zatrudnia pracowników z wielu dyscyplin o najwyższych kwalifikacjach w zakresie projektowania, produkcji i marketingu czytników mikropłytek, liczników scyntylacyjnych i liczników gamma. Jesteśmy dumni z nawiązania bliskich kontaktów z lokalnymi uniwersytetami i instytutami badawczymi oraz uzyskanemu dzięki tej współpracy know-how.

Systemy detekcji Hidex wykorzystywane są na etapie pomiarowym do badań bioanalitycznych różnorodnych testów. Zapewnienie wielu różnych technologii detekcji oraz elastyczność przystosowania się do specyficznych projektów eksperymentalnych stanowią kluczowe wymagania dla tych produktów.

Laboratoria monitorowania promieniowania wykorzystują systemy Hidex do pomiaru nuklidów promieniotwórczych obecnych w środowisku w sposób naturalny lub w wyniku awarii bądź wypadku. Nasi klienci i współpracujący w tym obszarze naukowcy wywodzą się z najlepszych instytutów badawczych na świecie, CERN, MAEA, Princeton University, Lawrence Livermore National Laboratories, Sandia National Laboratories.