Firma Biochrom posiada 40 letnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości urządzeń badawczych wykorzystywanych m.in. w: biotechnologii, naukach biologicznych, badaniach klinicznych i laboratoriach przemysłowych. Wśród oferowanych urządzeń możemy wyróżnić:

Firma jest światowym liderem urządzeń do analizy aminokwasów w płynach fizjologicznych, paszach i żywności. System Biochrom 30+ jest rozpoznawany na całym świecie jako złoty standard AAA (ang. Amino Acid Analyzer). Wykorzystywany jest do badań w laboratoriach szpitalnych, farmaceutycznych i przemysłowych.

Firma opracowuje nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Ciągłe ulepszenia, nowoczesna linia produkcyjna oraz wysoka jakość usług we wszystkich działach sprawia iż firma Biochrom spełnia oczekiwania swoich klientów.