Charakterystyka urządzenia:

Najnowocześniejszy w swojej klasie, wieloparametrowy czytnik mikropłytek wykorzystujący następujące technologie pomiarowe:

 • fluorescencja
 • polaryzacja fluorescencji
 • luminescencja
 • spektrofotometria
 • fluorescencja opóźniona w czasie
 • promieniowanie beta i gamma w ciekłym scyntylatorze

Zwarta budowa urządzenia pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń laboratoryjną. Opcjonalny, dwukanałowy dyspenser umożliwia iniekcję odczynnika bezpośrednio przed pomiarem.

Oprogramowanie wykorzystujące w pełni technologię dotykowego ekranu, zarówno w oparciu o system operacyjny Windows7 jak i najnowszy Windows8.

Intuicyjne działanie, nie wymagające długotrwałego szkolenia.

Łatwy dostęp do najczęściej używanych protokołów pomiarowych oraz wyników.

W ramach metod pomiarowych możliwe jest zaprogramowanie:

 • typu użytej mikropłytki lub kuwety
 • długości fali odczytu
 • zakresu pomiarowego widma próbki
 • filtrów wzbudzenia/odczytui
 • typu i czasu wytrząsania płytki lub kuwetyi
 • temperatury inkubacjii
 • parametrów pracy dozownika odczynników (injectora)i
 • wybór izotopui
 • formatu wyników

Pomiary typu end-point oraz kinetyczne.

Obliczanie stężeń próbek badanych w oparciu o krzywą standardową z wykorzystaniem następujących funkcji interpolacyjnych:

 • Linear
 • Logarithmic
 • Polynomial 2nd degree
 • Exponential
 • 4 parameter logistic
 • 5 parameter logistic
 • Point to point
 • Cubic spline

Eksport wyników pomiarów oraz widm próbek badanych w formacie Excel.

border=0 Broszura