Hidex automatic gamma counter

Automatyczny licznik gamma Hidex AMG stanowi najbardziej wymagający system do pomiaru zarówno emiterów gamma o wysokiej energii, jak również o niskiej aktywności oraz próbek środowiskowych. Urządzenie posiada zwartą konstrukcję i wyposażone jest w automatyczny, karuzelowy przenośnik do ciągłego ładowania próbek/statywów. Aparat dostarczany jest z oprogramowaniem sterującym i kalkulacyjnym bazującym na MS Windows i wykorzystującym funkcje ekranu dotykowego. Umożliwia ono podgląd wyników na żywo oraz obejmuje funkcje obliczeniowe, edytowalne przez użytkownika, takie jak: korekcję czasu połowicznego rozpadu izotopu, pomiar krzywych standardowych, itp. Wbudowana (opcja), automatyczna waga ciężaru próbki, stanowi niepowtarzalną funkcję aparatu ułatwiającą obliczenie aktywności dawki w pracowniach PET.

Charakterystyka urządzenia:

 • 3" kryształ NaI
 • 3" fotopowielacz PMT
 • Liniowy analizator wielokanałowy o 2048 kanałach
 • Detekcja emiterów gamma w zakresie 15 - 2000 keV
 • Pomiar promieniowania w probówkach o max Ø 28mm lub max Ø 13mm (dostępne są dwa rodzaje statywów). Maksymalna wysokość probówki wynosi 95mm.
 • Próbki umieszczane są w statywach 10* max Ø 13 mm lub 6* max Ø 28mm.
 • Maksymalna pojemność licznika wynosi 250 próbek o średnicy do 13 mm lub 78 próbek o średnicy do 28 mm
 • Wbudowana biblioteka zawiera charakterystyki 51 izotopów z możliwością rozbudowy o izotopy zdefiniowane przez użytkownika.
 • Analiza widma gamma
 • Czytnik kodów paskowych statywów
 • Wydajność pomiaru dla I-129 wynosi 58%
 • Wydajność pomiaru dla Cs-137 wynosi 47%
 • Typowe tło w zakresie 5-2000 keV ok. 350 CPM
 • Maksymalna ilość zliczeń do 10 milionów CPM, wykorzystując MCA.
 • Waga 205 kg
 • Wymiary: (Szer. x Gł. x Wys.) 640 mm x 700 mm x 600 mm

border=0 Broszura