Płuczka mikropłytek Fluido 2

Nowa płuczka Anthos Fluido 2 została zaprojektowana pod kątem łatwości użycia i wysokiej wydajności. Płuczka wyposażona jest w programy do mycia mikropłytek używanych do pomiaru absorbancji i luminescencji. Wbudowane oprogramowanie umożliwia łatwe dostosowanie parametrów napełniania płynem, namaczania, wytrząsania płytek oraz odsysania płynów, zarówno w rutynowych testach jak i złożonych analizach. Płuczki Fluido wyposażone są w specjalny system ochrony użytkownika przed materiałem biologicznym. Trzy różne tryby przemywania (ręczne, automatyczne i cykliczne) zapobiegają parowaniu i krystalizacji soli buforów w głowicy płuczącej i przewodach.

Specyfikacja techniczna płuczki:

  • Objętość dozowania: 50 - 2000µl co 50µl (dla głowicy 8- i 12-kanałowej)
  • Precyzja pipetowania: ≤5% przy 300µl (dla głowicy 8- i 12-kanałowej)
  • Pozostałość po płukaniu: ≤1µl na dołek
  • Płuczka nie wymaga podłączenia do komputera, posiada własny wyświetlacz i klawisze funkcyjne