Anthos Zenyth 340

Anthos Zenyth 340 firmy Biochrom to spektrofotometr przeznaczony do analiz na płytkach 6- do 384-dołkowych z możliwością kontroli temperatury. Urządzenie posiada 3 tryby wytrząsania oraz możliwość zaprogramowania odczytu absorbancji w zaprogramowanych interwałach czasowych. Zakres długości fali dla Anthos Zenyth 300 to 340 – 750 nm. Standardowo urządzenie wyposażone jest w 5 filtrów: 340, 405, 450, 492 i 620 nm z możliwością rozbudowy do 8 filtrów. Urządzenie pracuje w połączeniu z komputerem i oprogramowaniem ADAP Basic.

Zastosowania spektrofotometru:

  • analiza białek (metoda BCA, Lowry’ego, Bradforda)
  • ELISA
  • badania cytotoksyczności
  • badania kinetyki enzymatycznej
  • analiza proliferacji, apoptozy