Anthos Zenyth 200

Anthos Zenyth 200 jest nowoczesnym spektrofotometrem przeznaczonym do analiz wykonywanych zarówno w mikropłytkach jak i w standardowych kuwetach. Wyposażony został w bardzo precyzyjny monochromator służący do uzyskiwania żądanej długości światła. Zastosowanie 2 źródeł światła: lampy wolframowej i deuterowej umożliwia wykonywanie pomiarów w bliskim zakresie światła UV oraz w świetle widzialnym (190-1000 nm) przy zachowaniu bardzo wysokiego współczynnika rozdzielczości optycznej na poziomie 0,1 mOD.

Spektrofotometr jest elastyczny pod względem stosowanych formatów płytek: obsługuje zarówno płytki do hodowli komórkowych jak i mikropłytki 96- i 384- dołkowe. Dzięki temu znakomicie nadaje się do analiz stosowanych w aplikacjach hodowli komórek oraz analizach przesiewowych. System został wyposażony w funkcję kontroli temperatury do 45° C oraz 3-stopniowe wytrząsanie analizowanej płytki.