Biochrom 30+

Biochrom 32+ to urządzenie dedykowane do analiz utlenionych hydrolizatów białkowych znajdujących się w żywności i paszach.

Urządzenie dedykowane jest do analiz żywności w przemyśle spożywczym, paszowym, farmaceutycznym.

Zastosowanie systemu Biochrom 32+:

  • ustalenie rodzaju i pochodzenia białka
  • badanie jakości mięsa
  • badanie świeżości produktów spożywczych (np. analiza amin w mięsie ryb)
  • badanie pod względem występowania drobnoustrojów
  • ustalanie optymalnej wartości odżywczej dla produktów (np. pasz)
  • identyfikacja niepożądanych suplementów
  • monitorowanie poszczególnych etapów w procesie produkcyjnym

Biochrom 32+ może być wykorzystywany do badań w przemyśle spożywczym, gdzie występuje duży nacisk na monitorowanie jakości procesu powstawania produktu finalnego przy jednoczesnej minimalizacji odpadów.

Analizator aminokwasów zapewnia dokładne wyznaczenie wartości odżywczych produktów spożywczych poprzez analizę aminokwasów. Zgodnie z dyrektywami UE każdy producent jest zobowiązany do podania dokładnego składu produktów spożywczych przez niego produkowanych. Jest to szczególnie istotne dla osób utrzymujących dietę, aby ustalić wartość odżywczą spożywanych artykułów.

Dzięki zastosowaniu specjalnych kolumn i dedykowanych do nich buforów system umożliwia badania roztworów o złożonym składzie i wysokim stężeniu soli. Jednocześnie Biochrom 32+ działa zgodnie z wymaganiami AOAC i Dyrektywami UE 98/64/EC.