Biochrom 30+

Analiza aminokwasów za pomocą Biochrom 31+ jest metodą opartą na chromatografii cieczowej jonowymiennej, używaną zarówno do analiz ilościowych jak i jakościowych, wykorzystywaną między innymi do badania składu bioleków. Biochrom 31+ to w pełni automatyczny system, wykonujący szybkie i wysokiej jakości analizy leków generycznych, płynów iniekcyjnych. Analizy są wykonywane zgodne z normami Unii Europejskiej. Kolumny są przeznaczone do wielokrotnych analiz różnych materiałów i wysoko-zasolonych płynów iniekcyjnych, rekombinatów lub syntetycznych peptydów.

Biochrom 31+ umożliwia szybką analizę wieloskładnikowych próbek, bez dodatkowego ich przygotowania. Sprawia to że jest to idealne urządzenie do kontroli jakości napojów bezalkoholowych i nisko-procentowych alkoholów.

Hydrolizaty białkowe są analizowane z zastosowaniem 3 - 4 buforów cytrynianu sodu. System umożliwia detekcję wszystkich 20 aminokwasów występujących w białkach.