Biochrom 30+

Analizator aminokwasów Biochrom 30+ to złoty standard w analizach aminokwasów. Laboratoria kliniczne na całym świecie korzystają z technologii oznaczania aminokwasów opierającej się na chromatografii jonowymiennej z post-kolumnową derywatyzacją ninhydrynową. Analizator aminokwasów umożliwia badanie jakościowe i ilościowe do 56 aminokwasów i ich pochodnych z uwzględnieniem takich związków jak kwas arginionobursztynowy, alloizoleucyny, sulfocysteiny. System Biochrom 30+ pozwala podłączyć jednocześnie 5 buforów cytrynianu litu umożliwiając analizę aminokwasów w płynach fizjologicznych w czasie nie przekraczającym 90 min.

Urządzenie może być wykorzystywane w:

  • testach przesiewowych (Screening test) zaburzeń metabolicznych, oraz badaniach klinicznych osocza, moczu lub CRF
  • biochemii klinicznej, może być również używane w laboratoriach pediatrycznych w szpitalach, lub innych instytucjach badawczych i diagnostycznych
  • badaniach klinicznych i rozwojowych prowadzonych na uniwersytetach, w laboratoriach weterynaryjnych
  • badaniach jakości

Zastosowania systemu Biochrom 30+:

  • detekcja i monitorowanie chorób metabolicznych np.rozpoznawanie fenyloketonurii
  • analiza białek i peptydów dla laboratorium farmaceutycznych
  • analiza żywności, napojów, ekstraktów roślinnych, produktów z fermentacji, pożywek, suplementów